Följande information är saxat från Transportstyrelsen

 

Moped klass II

Moped klass II är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul, som är konstruerat för en hastighet av högst 25 km/timmen, har en motor av högst 50 kubikcentimeter och vars effekt inte överskrider 1 kilowatt.

Definitionen av moped klass II beror på hur fort den går att köra och vilken effekt dess motor har. Går den fortare än 25 km/h eller har en högre motoreffekt än 1 kW är den att anse som en moped klass I. För en mer detaljerad beskrivning för moped klass I, se SFS 2001:559 om moped.

Du behöver inte registrera en moped klass II. Den saknar därför registreringsskylt. Trafikreglerna för moped klass II är desamma som för cykel. Du ska därför köra din moped klass II på cykelbana.

För att köra moped klass II ska du ha fyllt 15 år och ha förarbevis för moped (har du fyllt 15 år innan 1 oktober 2009 behöver du inte ha förarbevis).

 

Krav på hjälm

Du måste ha hjälm när du kör moped. Passagerare som inte har fyllt sju år kan använda annat lämpligt huvudskydd, till exempel ridhjälm, skidhjälm eller cykelhjälm. Du behöver inte använda hjälm i tre- eller fyrhjulig moped med karosseri om du istället använder bilbälte.

Oregistrerat fordon

En moped klass II ska inte vara registrerad, men den ska vara typgodkänd. Det finns två varianter av godkännande för moped klass II, dels är det en EU-typgodkänd och dels är det en moped som är godkänd enligt äldre svenska bestämmelser. Att det finns ett typgodkännande ska framgå av en skylt på fordonet och ett så kallat CoC-dokument. För den äldre svenska mopeden kallas detta dokument för typintyg. Ett typintyg ska vara utfärdat före 17 juni 2003.

 

Krav på moped klass II

Körkortskrav: Förarbevis (Läs mer på Körkortsportalen)

Registreringsskylt: Nej

Kontrollbesiktning: Nej

Fordonsskatt: Nej

Trafikförsäkring: Ja (Läs mer om trafikförsäkring)

Hastighetskrav: Konstruktiv hastighet högst 25 km / tim.

Krav på hjälm: Ja, såvida inte fordonet har kaross

Passagerare: Om det finns avsedd plats.

Köra på cykelbana: Ja, om det finns.